Termeni si conditii

SC MEA Metal Applications SRL, avand  sediul social in Dej, str. Valcele 48A, jud. Cluj, inregistrata la O.R.C. de pe langa Tribunalul Cluj sub nr J12/3277/2007, avand  CUI RO 19746304,  email info.ro@mea.de, telefon 0264-206.111, administreaza aceasta pagina web si depune eforturi pentru mentinerea corectitudinii informatiilor expuse. Imaginea produselor are caracter informativ, iar produsele livrate pot diferi ca imagini  si dimensiuni in orice mod, datorita modificarii caracteristicilor sau design-ului, personalizate pentru fiecare comanda in parte conform specificatiilor produsului. Conform art. 3 din OG 130/2000, subscrisa va prezenta informatiile relevante privind produsele, uneori descrierile putand fi incomplete.

Termeni utilizati in desfasurarea activitatii, vor avea, intelesurile specificate in cele ce urmeaza:
 

UTILIZATOR: reprezinta orice persoana fizica sau juridica care acceseaza pagina web,  fiind interesata de informatiile, datele, anunturile si/sau serviciile furnizate si care a acceptat Termenii si Conditiile de Utilizare, parcurgand toate etapele procesului de inregistrare.

CLIENT: reprezinta orice persoana fizica sau  juridica care acceseaza pagina web,  fiind interesata de informatiile, datele, anunturile si/sau serviciile furnizate si care a acceptat Termenii si Conditiile de Utilizare, parcurgand toate etapele procesului de inregistrare si finalizand o comanda.

COMANDA: reprezinta un document electronic, generat ca urmare a accesarii paginii web de catre CLIENT, care intervine ca o forma de comunicare intre SC MEA Metal Applications SRL si CLIENT, prin care CLIENTUL isi exprima dorinta expresa de a achizitiona produsul inscris in document. Acceparea comenzii de catre administratorul paginii web va fi considerata finalizata, atunci cand exista confirmarea verbala (telefonica) sau in format electronic (e-mail) din partea acestuia catre CLIENT. O COMANDA neconfirmata nu va avea in nicio situatie valoarea unui CONTRACT.

CONTRACT: reprezinta o COMANDA confirmata de catre SC MEA Metal Applications  SRL, prin care aceasta este de acord sa livreze CLIENTULUI produse si servicii, iar CLIENTUL este de acord efectueze plata acestora. Contractul astfel incheiat intra in vigoare la momentul confirmarii comenzii conform celor specificate mai sus.

TERMENI SI CONDITII - prevederile din acest document, create de S.C. MEA Metal Applications  S.R.L. care definesc conditiile si regulile pe care Utilizatorul trebuie sa le respecte in vederea utilizarii paginii web, precum si a achizitionarii produselor/serviciilor prezentate.

Termenii si conditiile de utilizare pot fi modificate oricand prin actualizarea prezentei pagini web, producand efecte de indata.

Prin accesarea paginii web UTILIZATORUL consimte sa respecte  termenii si conditiile de mai jos  care se completeaza cu legislatia in materie in vigoare.

 

CONTRACTUL

O data cu parcurgerea etapelor in vederea efectuarii COMENZII, CLIENTUL accepta termenii si conditiile prevazute pentru acest site web administrat de S.C. MEA Metal Applications S.R.L. Ulterior acestui moment, S.C. MEA Metal Applications S.R.L. va proceda la confirmarea COMENZII, verbal (telefonic) sau in format electronic (e-mail), finalizand COMANDA.Contractul astfel incheiat intra in vigoare la momentul confirmarii comenzii conform celor specificate mai sus.

Promotiile/ofertele prezentate de catre S.C MEA Metal Applications S.R.L. sunt valabile doar pentru perioada indicata pe pagina web si doar in limita stocului disponibil

Obiectul CONTRACTULUI îl constituie produsul/produsele cu privire la care exista intentia ferma din partea CLIENTULUI de a il/le achizitiona, confirmata de catre SC MEA Metal Applications SRL.

 

PRETUL SI MODALITATILE DE PLATA

Pretul contractului reprezinta pretul real si serios al produsului/produselor indicat pe pagina web in dreptul fiecaruia, prêt care poate fi modificat fara notificare prealabila. Ne cerem anticipat scuze pentru situatia in care datorita unor defectiuni ale paginii web, pretul al putea fi mentionat eronat, sens in care ne obligam sa informam CLIENTUL cu privire la acest aspect. Pretul indicat NU include TVA sau orice alte taxe.

Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata vor fi specificate in formularul de  COMANDA. In acest sens, SC MEA Metal Applications SRL  emite pe numele CLIENTULUI o factura care va contine pretul si toate taxele aferente achizitionarii produsului/produselor dorit(e), acesta din urma avand obligatia sa furnizeze cu precizie si in mod corect informatiile  necesare.

Plata in numerar: Plata cu numerar se face in lei, integral, in momentul livrarii sau a ridicarii obiectului contractului de la sediul SC MEA Metal Applications SRL. 
In cazul livrarii produsului printr-o firma de curierat, plata produsului se va face direct catre aceasta firma de curierat pe baza de chitanta doveditoare. S.C. MEA Metal Applications S.R.L., NU autorizeaza deschiderea coletelor inainte de achitarea valorii comenzii.

Plata online cu cardul: Se poate efectua plata online cu cardul personal sau al persoanei juridice. Cardurile acceptate la plata sunt cele emise de VISA (Classic si Electron) si MASTERCARD(inclusiv Maestro, daca au cod CVV2/CVC2), cu indicarea in conditii de maxima siguranta a tuturor datelor existente pe acestea, solicitate la efectuarea si finalizarea comenzii. Pentru aceasta modalitate de plata S.C. MEA Metal Applications S.R.L. nu va percepe comision suplimentar.

Ordin de plata: aceasta modalitate de plata presupune existenta unei facturi emise ca urmare a confirmarii comenzii. Livrarea si transferul dreptului de proprietate se va perfecta la momentul confirmarii platii de catre S.C. MEA Metal Applocations S.R.L.

 

MODALITATEA DE LIVRARE

In conformitate cu prevederile art. 155 in 1 Cod fiscal, S.C. MEA Metal Applications S.R.L., va depune toate dilijentele necesare transportului in conditii de siguranta a marfii achizionate, prin ambalare optima, accesorizata cu documente justificative.

Termenul de livrare este de 30 de zile de la data confirmarii comenzii/ achitarii pretului in cazul ordinului de plata. In ipoteza in care termenul nu poate fi respectat din diverse motive, S.C. MEA Metal Applications S.R.L., va informa CLIENTUL cu privire la aceasta imprejurare si de comun acord vor stabili un alt termen de livrare.

In situatia in care catre  SC MEA Metal Applications SRL  sunt furnizate informatii eronate in legatura cu denumirea CLIENTULUI, facturarea sau livrarea marfii, aceasta poate refuza indeplinirea obligatiilor contractuale sau poate stabili un nou termen de indeplinire a acestora.

 

GARANTII

Produsele comercializate de catre S.C. MEA Metal Applications S.R.L. beneficiaza de conditii de garantie  in conformitate cu legislatia in materie in vigoare. CLIENTUL are obligatia de a verifica la primirea marfii achizitionate existenta certificatului de garantie, si  de a semnala lipsa acestuia in cel mult 48 de ore de la primirea coletului/ridicarea produsului/produselor de la sediul S.C. MEA Metal Applications S.R.L.

Orice alte reclamatii privind calitatea sau deficientele produsului/produselor achizitionat(e) vor fi facute prin completarea formularului de contact.

 

RETURNAR E A PRODUSULUI(ELOR)

Conform art. 7(1) din Ordonanta de Guvern (OG) nr 130 / 2000privind privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distant, CLIENTUL are dreptul sa notifice S.C. MEA Metal Applications S.R.L. in termen de 10 zile lucratoare de la data primirii marfii comandate, renuntarea expresa la achizitionare fara a fi necesar a o motiva si fara a-I putea fi percepute penalitati, despagubiri sau alte taxe. Suportarea cheltuielilor de returnare cad in sarcina exclusiva a CLIENTULUI.

S.C. MEA Metal Applications S.R.L. isi rezerva dreptul de a hotari asupra acceptului sau refuzului returnarii în cazul în care produsele a caror returnare se solicita prezinta ambalaje deteriorate sau incomplete, uzate, avand accesorii lipsa, sunt zgariate sau lovite.

In cazul indeplinirii conditiilor de returnare, rambursarea pretului achitat se va face in cel mult 30 de zile de la momentul returnarii marfii.

Fac exceptie de la politica de returnare:

a) Produsele atipice executate dupa specificatiile CLIENTULUI; 
b) Produsele distinct personalizate;

 

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE SI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SC MEA Metal Applications S.R.L.se obliga sa respecte dispozitiile Legii nr. 677/ 2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date cu modificarile si completarile ulterioare

. In acest sens, S.C. MEA Metal Applications S.R.L. are obligatia de a gestiona aceste informatii in conditii de maxima securitate, numai pentru scopurile specificate, respectand astfel obligatia de confidentialitate a raporturilor comerciale. Prin exceptie, aceste date pot fi furnizate doar in caz de solicitare expresa din partea institutiilor abilitate ale Statului Roman.

Datele obtinute de catre SC MEA Metal Applications SRL, in urma inscrierii UTILIZATORULUI pe pagina web sau prin efectuarea comenzii de catre CLIENT,  vor fi stocate în baza de date a administratorului paginii web, acesta luand toate masurile de protectie împotriva eventualelor atacuri informatice ilegale din partea persoanelor neautorizate. In vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, SC MEA Metal Applications SRL va transmite datele cu caracter personal furnizate de CLIENT catre firma de curierat care livreaza marfa achizitionata precum si catre unitatile bancare prin care vor procesa platile facute online

 

FORTA MAJORA

Forta majora reprezinta evenimentul neprevazut, care nu putea fi evitat in niciun fel de catre niciuna dintre parti
In situatia in care intervine un caz de forta majora, niciuna dintre parti nu se va face raspunzatoare de neexecutarea obligatiilor contractuale.

 

PREVEDERI FINALE

SC MEA Metal Applications SRL nu raspunde, pentru prejudiciile cauzate ca urmare a disfunctionalitatii paginii web. De asemenea, nu raspunde pentru pierderile cauzate de nerespectarea termenilor si conditiilor prezentei pagini web sau de daunele suferite de catre CLIENT ca urmare a utilizarii necorespunzatoare a produsului/produselor achizitionat(e) dupa livrare sau  de o eventuala pierdere a acestuia(acestora)

CONTRACTUL este supus legislatiei romane in materie in vigoare. Eventualele situatii litigioase ivite intre SC MEA Metal Applications SRL si CLIENT se vor rezolva pe cale amiabila iar, in cazul in care acest lucru  nu este  posibil, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Cluj-Napoca.

Toate materialele existente pe aceasta pagina web sunt proprietatea intelectuala a SC MEA Metal Applications SRL si nu pot fi reproduse sau copiate, ci doar vizualizate online. Termenii si conditiile  mai sus stabilite pot fi modificate doar prin acord facut in scris, acceptat expres de ambele parti semnatare.